Zvučno izolirane kabine

Kontrolne i dispečerske kabine

Zvučna izolacija dispečerskih kabina se kreće između 18 – 36 decibela.

Zvučno izolirane kontrolne i dispečerske kabine namjenjene su za boravak radnika koji vrše nadzor nad tehnološki bučnim procesima kao što su termo i hidro centrale, rafinerije, željezare, kovačnice, mlinovi, pumpne stanice i dr.

Dimenzije, oprema i dizajn zvučno izoliranih kabina su prema izboru Naručitelja.
Na poseban zahtjev, kabine mogu imati dodatnu opremu kao što je: ventilacija, klimatizacija, video nadzor, požarni senzori i dr.


Panelne kabine

Za spriječavanje širenja buke visokih intenziteta u radnim i boravišnim prostorima od izvora kao što su: štance (preše), kovački čekići, mlinovi, vibratori, kompresori, pumpe, strojevi za obradu drveta, ventilatori i dr., RAI je razvio zvučno izolirane lako demontažne panelne kabine.

Dimenzije i stupanj zvučne izolacije određuje se prema mjeri akustičkog problema i zahtjevu tehnološkog procesa.

Panelne kabine modularnog tipa izrađuju se iz brodskog plastificiranog lima kome je odstranjena mogućnost prenosa i isijavanja strukturalnog zvuka.

Zvučna izolacija se sastoji od vlakana negorive mineralne vune okrenutih okomito na upad zvuka. Obloga i zaštita izolacionog sloja izvodi se iz eliptično perforiranog lima i odgovarajuće metalne mreže.

Redukcija buke ovih kabina postiže se sa tri efekta, i to: zvučnom izolacijom, apcorpcijom zvuka i membranskom rezonancom panela («buka bukom»), posebno na niskofrekventnom području.

Na otvorima za dovod svježeg i odvod toplog zraka ugrađuju se odgovarajući prigušivači buke. Na poseban zahtjev, u kabinama se može ugraditi rasvjeta i mehanička ventilacija za dovod rashladnog zraka i održavanje konstantne temperature u kabini.


Kabine za redukciju buke visokih intenziteta UHP peći

Za redukciju buke elektrolučnih UHP peći i drugih visokih izvora primjenjuju se kabine “doog house”. Visoki stupanj redukcije buke ovih kabina postiže se efektom membranske rezonance posebno na niskofrekventnom području od 80 – 15 Hz.

Zvučno izolirane kabine “doog house” montirane su u Željezari Jesenice i Željezari Ravne u Sloveniji.

Na slici dole je kabina “doog house” montirana na 68-tonskoj UHP peći u Željezari Ravne


Audiološke kabine AK

Za rehabilitaciju i provjeru sluha radnika i građana, u audiološkim bolničkim centrima primjenjuju se audiološke kabine standardnih dimenzija i prema specijalnim zahtjevima Investitora.

Na slici su prikazane audiološke kabine montirane u bolnici Zagrebu, Prag, Ljubljana i drugim zdravstvenim ustanovama.


Kabine za carinske prijelaze i naplatu cestarine

Za obavljanje carinskih i policijskih aktivnosti na graničnim prijelazima, kao i za obavljanje naplate cestarine na autoputevima, razvijene su zvučno izolirane kabine KK-02.

Dimenzije i oblik ovih zvučno izoliranih kabina prilagođeni su potrebama investitora.

Posebna pažnja pri razvoju ovih kabina posvećena je mikroklimatskim uvjetima (ventilaciji) i antikorozivnoj zaštiti uz primjenu brodskih premaza u boji po izboru Naručitelja.

Kabine za naplatu cestarine montirane su na autoputu Ljubljana – Kopar, Zagreb – Beograd, Beograd – Niš i dr.

Kabine na graničnim prijelazima montirane su na graničnom prijelazu Izačić, Debeli Brijeg, Slavonski Brod (Hrvatska – BIH),  Rupa i Pasjak – Hrvatska,  Horgoš – Srbija – Mađarska, i dr.


Akustički program