Akustički baldahini

Redukcija buke akustičkih baldahina

Za redukciju buke automatskih strojeva, robota, transportera i sličnih izvora buke čiji se proizvodni procesi vode laserski, ultrazvučno ili daljinski, a u čijoj neposrednoj blizini ne smije biti nikakvih mehaničkih prepreka ili ograničenja, RAI je razvio akustičke baldahine.

Redukcija buke akustičkih baldahina bazirana je na tri efekta: membranska rezonanca (“buka bukom”) na kritičnoj frekvenciji, apsorpcijom zvuka i zvučnom izolacijom.

Dimenzije i oblik baldahina određuju se softverskim proračunima i prilagođavaju tehnološkom procesu izvora buke.


Akustički program: