Akustičke barijere

Zaštita stambenih naselja od prometne buke

Za zaštitu stambenih naselja od prometne buke auto cesta, razvijene su akustičke barijere koje se sastoje od nosive konstrukcije i akustičkih panela.

Razvijena su dva tipa akustičkih panela:

  • metalni rezonatorski paneli AP-01
  • paneli koji su izrađeni od kompozit materiala za izradu keramičkih pličica i organskih veziva – SONIT, AP-02.

Sonit je ekološki materijal otporan na vlagu, temperaturu i druge atmosferije.

Trajan je, lako se čisti i ne mijenja boju. Akustički efekat je iznadprosječan.

Posebna pažnja kod razvoja akustičkih barijera posvećena je visokom stupnju redukcije buke i arhitektonskom efektu kako bi se izbjegla ograđivanje cesta.

Akustičke barijere projektirane su za zaštitu od buke brze ceste kroz Karlovac, na autoputevima u Češkoj te autocesti Zagreb – Split.


Akustički program: