Plivajući podovi

Zvučna i toplinska izolacija podova

Za zvučnu i toplinsku izolaciju podova u stambenim i boravišnim prostorijama ugrađuju se suhomontažni plivajući podovi.

Dozvoljena temperaturna razlika između temperature glave i temperature stopala smije biti Δt ≤ 3°C. To se postiže suhomontažnim plivajućim podovima koje je razvio RAI na bazi izolacije podova u brodogradnji.

Zvučna izolacija, jednostavna ugradnja, mala težina i različita debljina plivajućih podova čini ih veoma konkurentnim u odnosu na klasične.

Posebna prednost ovih podova je kod rekonstrukcija starih zgrada sa drvenim podnim konstrukcijama.

Suhomontažni plivajući podovi PP-01 ugrađeni su u velikom broju stambenih, poslovnih i turističkih apartmana u primorju.


Akustički program: