Akustički paravani

Redukcija buke

Za redukciju buke strojeva i uređaja koji ne mogu biti “hermetički” zatvoreni u kabinama, RAI proizvodi akustičke paravane.

Paravani se proizvode iz brodskih plastificiranih punih i eliptično perforiranih limova koji ne prenose niti isijavaju strukturalne vibracije. Izolacioni sloj se sastoji iz negorivih vlakana kamene vune. Osnovni princip redukcije buke je membranska rezonanca i apsorpcija zvuka.

Dimenzije i oblik akustičkih paravana određuju se akustičkim softverskim proračunima prema izvoru i stupnju redukcije buke. U primjeni akustičkih paravana postignuti su dobri rezultati.


Akustički program: