Riječki akustički inženjering d.o.o.

Kontakt

RAI – Riječki Akustički Inženjering d.o.o.

  • Adresa: Hosti 100, 51000 Rijeka
  • Tel: ++385 51 341-270
  • Mob: ++385 91 341 2756
  • E-mail: acoustics@rai.hr

Naziv tvrtke: Riječki akustički inžinjering d.o.o.
Skraćeni naziv tvrtke: RAI d.o.o.
Sjedište: Hosti 100, 51000 Rijeka
Upisana u sudski registar kod: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040136089
Temeljni kapital: 30.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Radivoje Bošnjaković
Žiro račun: HR9424840081100754264 kod Raiffeisen bank Austria d.d.
OIB: 38744736881

Kontaktirajte nas:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ime i prezime