Dvorana glazbene škole – Velenje

Akustička obrada dvorane glazbene škole – Velenje

Galerija