Zvučno izolirane kabine

Kontrolne i dispečerske kabine

Kontrolne i dispečerske kabine

Zvučno izolirane kontrolne i dispečerske kabine namjenjene su za boravak radnika koji vrše nadzor nad tehnološki bučnim procesima kao što su termo i hidro centrale, rafinerije, željezare, kovačnice, mlinovi, pumpne stanice i dr.

Panelne kabine

Panelne kabine

Za spriječavanje širenja buke visokih intenziteta u radnim i boravišnim prostorima od izvora kao što su: štance (preše), kovački čekići, mlinovi, vibratori, kompresori, pumpe, strojevi za obradu drveta, ventilatori i dr., RAI je razvio zvučno izolirane lako demontažne panelne kabine.

Kabine za redukciju buke visokih intenziteta UHP peći

Kabine za redukciju buke visokih intenziteta UHP peći

Za redukciju buke elektrolučnih UHP peći i drugih visokih izvora primjenjuju se kabine "dog house". Visoki stupanj redukcije buke ovih kabina postiže se efektom membranske rezonance posebno na niskofrekventnom području od 80 – 15 Hz.

Audiološke kabine AK

Audiološke kabine AK

Za rehabilitaciju i provjeru sluha radnika i građana, u audiološkim bolničkim centrima primjenjuju se audiološke kabine standardnih dimenzija i prema specijalnim zahtjevima Investitora.

Kabine za carinske prijelaze i naplatu cestarine

Kabine za carinske prijelaze i naplatu cestarine

Za obavljanje carinskih i policijskih aktivnosti na graničnim prijelazima, kao i za obavljanje naplate cestarine na autoputevima, razvijene su zvučno izolirane kabine KK-02.

Get Macromedia Flash Player

ISO 9001:2000

Get Macromedia Flash Player

Izrada: Web Studio