Akustičke barijere

Zaštita stambenih naselja od prometne buke

Akustičke barijere

Za zaštitu stambenih naselja od prometne buke auto cesta, razvijene su akustičke barijere koje se sastoje od nosive konstrukcije i akustičkih panela.

Razvijena su dva tipa akustičkih panela:

  • metalni rezonatorski paneli AP-01
  • paneli koji su izrađeni od kompozit materiala za izradu keramičkih pličica i organskih veziva – SONIT, AP-02.

Sonit je ekološki materijal otporan na vlagu, temperaturu i druge atmosferije.

Trajan je, lako se čisti i ne mijenja boju. Akustički efekat je iznadprosječan.

Posebna pažnja kod razvoja akustičkih barijera posvećena je visokom stupnju redukcije buke i arhitektonskom efektu kako bi se izbjegla ograđivanje cesta.

Akustičke barijere projektirane su za zaštitu od buke brze ceste kroz Karlovac, na autoputevima u Češkoj te autocesti Zagreb – Split.


Galerija

Akustičke barijereAkustičke barijereAkustičke barijere bloketi
Akustičke barijere bloketiAkustičke barijereAkustičke barijere
Akustičke barijere Akustičke barijere Akustičke barijere
Akustičke barijere Akustičke barijere Akustičke barijere
Akustičke barijere

Get Macromedia Flash Player

Get Macromedia Flash Player

ISO 9001:2000

Izrada: Web Studio