Zvučno izolirane kabine

Kontrolne i dispečerske kabine

Kontrolne i dispečerske kabine

Zvučno izolirane kontrolne i dispečerske kabine namjenjene su za boravak radnika koji vrše nadzor nad tehnološki bučnim procesima kao što su termo i hidro centrale, rafinerije, željezare, kovačnice, mlinovi, pumpne stanice i dr.

Zvučna izolacija dispečerskih kabina se kreće između 18 – 36 decibela.

Dimenzije, oprema i dizajn zvučno izoliranih kabina su prema izboru Naručitelja.

Na poseban zahtjev, kabine mogu imati dodatnu opremu kao što je: ventilacija, klimatizacija, video nadzor, požarni senzori i dr.


Galerija

Kontrolne i dispečerske kabineKontrolne i dispečerske kabineKontrolne i dispečerske kabine
Kontrolne i dispečerske kabine

Get Macromedia Flash Player

Get Macromedia Flash Player

ISO 9001:2000

Izrada: Web Studio