Zvučno izolirana vrata

Vrata tip V-01

Vrata tip V-01

Zvučne izolacije 36 - 52 decibela

Ova zvučno izolirana protupožarna vrata izrađuju se iz brodskogpocinčanog lima i profila. Izolacioni sendvič se sastoji ih negorivih vlakana anorganskih materijala okrenutih okomito na upad zvuka. Završna obrada vrata je antikorozivna zaštita brodskim temeljnim bojama. Na zahtjev naručitelja završna boja vrata može biti u RAL-u po izboru arhitekta.


Galerija

Vrata tip V-01Vrata tip V-01Vrata tip V-01
Vrata tip V-01Vrata tip V-01Vrata tip V-01
Vrata tip V-01Vrata tip V-01Vrata tip V-01

Get Macromedia Flash Player

ISO 9001:2000

Get Macromedia Flash Player

Izrada: Web Studio