Područje djelovanja

Područje djelovanja

podrucja djelovanja

Akustička projektiranja:

Projektiranje:
- sistema za zaštitu od buke i vibracija
strojeva i uređaja

Akustička obrada:
- kazališnih, koncertnih, opernih dvorana,
- RTV studija,
- sportskih i drugih muzičkih dvorana

  • Redukcija industrijske buke
  • Zaštita od komunalne buke
  • Prostorna akustika
  • Stambena akustika

Get Macromedia Flash Player

Get Macromedia Flash Player

ISO 9001:2000

Izrada: Web Studio